Thông Tin Bản Quyền

Toàn bộ sách có trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả, sachdientuhay.com  khuyến khích các bạn nếu có khả năng hãy mua sách để ủng hộ tác giả .

Sachdientuhay.com  là một trang web được hình thành với mục đích tập hợp nhiều sách hay về một thư viện, để các bạn đọc không có nhiều điều kiện về tài chính thuận lợi trong  việc HỌC TẬP và NGHIÊN CỨU

Một cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay phát hành sách cần được sự cho phép của tác giả.